C. Maria Barrientos, 23, local - 08028 Barcelona

ÀNIMES BESSONES

PROJECTE

En què consisteix

Aquest projecte està pensat per generar una perfecta simbiosi entre persona i animal. Volem afavorir el benestar de les persones en risc d’exclusió social, fent servir com a eina de les teràpies assistides amb animals (TAA) els gossos de gossera i en un espai especialment habilitat per a tal fi.

Volem aconseguir que tant les persones com els animals en surtin beneficiats i també, que les gosseres siguin considerades com un espai útil amb una funció beneficiosa per al conjunt de la societat.

dirigit a…

PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Mes enllà dels beneficis que suposa el contacte amb un animal, el fet de tenir-ne cura i fins i tot d’educar-lo pot tenir finalitats terapèutiques molt importants en persones amb dificultat de comunicació i relació social i de motivació o baixa autoestima.

GRUPS
ESCOLARS

És important fomentar des de ben petit la responsabilitat i el respecte cap als animals, a l’hora que els animals fan d’eina per a promoure interaccions socials en nens i nenes amb dificultat de relació.

PERSONES AMB DISCAPACITATS MENTALS, FÍSIQUES O AMB DEFICIÈNCIES AFECTIVES

Tant persones com animals estan millor quan les seves vides  s’ajunten. Els beneficis que aporten els animals són increïbles, des de la millora de la salut física a la millora de la salut mental. Els animals sens dubte, desperten somriures.

Quins beneficis aporta

Els usuaris es beneficien dels efectes positius que aporta la interacció amb un animal.

L’animal es beneficia d’aquesta socialització per tal que la seva futura adopció sigui més fàcil i positiva.

Com col.laborar

Vull fer
aportació
econòmica
Vull
ser
voluntari