C. Maria Barrientos, 23, local - 08028 Barcelona

Ier Concurs Fotogràfic Amateur Sant Jordi 2020

Fotografia per al 1er Concurs Fotogràfic per Sant Jordi de Hope&Help.

La Fundació Hope & Help.

Som una entitat que neix amb la voluntat d’evitar la solitud i l’abandonament de persones grans i animals. El nostre objectiu és evitar que tant les persones grans com els animals que han gaudit d’una vida junts, s’hagin de separar, i que les persones grans que viuen soles i els animals sense llar, puguin donar-se tota l’estima que es mereixen.

Bases del Concurs.

La Fundació Hope & Help organitza el “Ier Concurs fotogràfic amateur Sant Jordi 2020” amb l’objectiu de visibilitzar el vincle persona-animal.

Categories.

 Autors:

 • Sèniors: +65 anys.
 • Adults: +18 anys
 • Familiars: Pares, mares i fills/es fins als 18 anys.
 • Infants i Joves fins als 18 anys (amb autorització paternal).

Temàtica.

 Ànimes Bessones“: Les imatges han de plasmar la màgia del vincle persona-animal.

 Feu una foto, la que us passi pel cap, la que us faci il·lusió, la que us inspiri, la que us enamori, la més original, la que en una sola imatge expliqui aquell sentiment tan fort que uneix ànimes bessones i crea un vincle indestructible i màgic.

Les imatges han d’incloure:

 • Un gat i/o gos.
 • Una persona.
 • Algun element relacionat amb la “Diada de Sant Jordi”.

Es valorarà el sentiment que es desprengui de la imatge fotografiada i l’originalitat.

Obres Admeses.

 • Les imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil, i s’admetrà qualsevol tractament digital.
 • Han de ser en format .JPG.
 • Es limita a un màxim de 2 fotografies per autor o grup d’autors.

Les fotografies hauran de ser inèdites i sense haver estat mai presentades ni premiades en cap altre concurs, fent referència a aquest “Sant Jordi 2020 des de casa”.

Inscripció i Termini.

La inscripció en aquest concurs és gratuïta.

Les fotografies han d’adreçar-se amb data límit el 26 d’abril mitjançant correu electrònic a l’adreça: apadrina@fundaciohopeandhelp.com, i acompanyades d’un document que inclogui la següent informació:

 • Participació 1er concurs Fotogràfic Hope & Help.
 • Títol de la fotografia.
 • Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi).
 • Nom i cognoms de l’autor/a.
 • Municipi de residència.
 • Telèfon de contacte.
 • Adreça electrònica de contacte.

Resolució i Premis.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 30 d’abril del 2020 mitjançant el correu electrònic i/o missatge de whatsapp als guanyadors/es. També ho farem públic a través de les nostres xarxes socials.

El jurat està format per la Fundadora i Directora, la Responsable de Voluntariat i 6 voluntaris/es de la Fundació Hope&Help. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Les fotografies guanyadores de cada categoria seran publicades al llibre de la Fundació Hope&Help sota el títol Ànimes Bessones i que s’editarà abans del 31 de desembre del 2020 amb la finalitat de recaptar fons per al projecte “Ànimes Bessones”.

En cas d’empat, la Fundació Hope&Help les publicarà ambdues.

Protecció de Dades.

En el cas dels menors de 18 anys, no poden fer una inscripció sols, ja que haurà de ser feta amb els seus pares o tutors, han de sortir amb ell a la imatge i donaran el consentiment per al tractament de les dades personals dels menors identificadores i de contacte de l’autor de la fotografia i de la seva pròpia imatge que podrà ser utilitzada per a la difusió de l’activitat i/o la publicació dels guanyadors en diferents mitjans, entre ells la pàgina web de Fundació Hope & Help i xarxes socials pròpies com Instagram i Facebook.

Les dades recollides en el decurs del concurs (inscripció a través del formulari i imatges dels participants i guanyadors), s’incorporaran al fitxer APADRINA de la Fundació Hope&Help i s’utilitzaran exclusivament per a la gestió de la inscripció, participació i difusió del 1er Concurs fotogràfic Hope&Help, així com per contactar amb els guanyadors i comunicar-los el premi.

Cal recordar que donades les característiques del concurs, les imatges i dades relacionades poden restar visibles de manera indefinida.

No obstant això, en qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, per escrit adjuntant còpia del document d’identitat que l’identifiqui, a l’adreça: Carrer Maria Barrientos, nº 23, Local 3, 08028 Barcelona o al correu electrònic: apadrina@fundaciohopeandhelp.com.

En el cas de fotografies en què apareguin persones amb detall, la captació de la imatge caldrà haver-la realitzat amb el seu consentiment i, en el cas que es tracti d’imatges de menors de 18 anys, amb la corresponent autorització paterna.

El termini de presentació de les obres és fins a les 23:55 hores del 26 d’abril del 2020. La Fundació Hope&Help es reserva el dret d’ampliar aquest termini, si fos necessari.

Les fotografies guanyadores seran publicades indefinidament al web, Faceboock, Instagram, Liquedin i al llibre que la Fundació Hope&Help editarà abans del 31 de desembre del 2020 per a recaptar Fons per al projecte “Ànimes Bessones”.

Exempció de responsabilitat de Facebook i Instagram.

Les xarxes socials Facebook i Instagram està exemptes de tota responsabilitat amb relació a la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Facebook i Instagram no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquesta promoció.

Propietat de les Fotografíes.

Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d’autor.

Les fotografies podran ser utilitzades per la Fundació Hope&Help, per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà propi o del qual participa i de manera indefinida, ano ser que l’autor o autora explicitin el contrari, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l’autor o l’autora.

Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge.

La resta de fotografies no publicades al llibre podran ser publicades al web, i/o al facebook i/o a l’Instagram i/o al Linkedin i/o a la memòria i/o a la seu de la Fundació Hope&Help si l’autor no sol·licita la seva retirada expressa.

La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

___________________________________________________________________________

Barcelona 21 d’abril del 2020