C. Maria Barrientos, 23, local - 08028 Barcelona

Les persones socialment vulnerables i les seves mascotes han de romandre juntes.

Moltes vegades quan veiem als carrers a persones socialment vulnerables, aquestes tenen la fidel companyía d’una mascota. Per l’ho general, un gos o un gat que s’arrauleixen junt als seus humans a la recerca de calor i protecció. Aquesta relació sol veure’s afectada moltes vegades per la prohibició de mascotes en els refugis on aquestes persones poden rebre atenció, menjar i llit.

Aquesta situació ha cridat l’atenció de molts centres i organitzacions de protecció animal o a on valoren enormement els beneficis que puguin aportar les mascotes i coneguin el dolor que provoca perdre-les. A la majoria de les ocasions, les persones sense lloc, prefereixen romandre al carrer, inclús en les èpoques més fredes, per no abandonar a les seves mascotes.

Degut a això, FAADA (Fundació per l’ Assessorament i Acció en Defensa dels Animals), FAADA ha realitzat reunions amb diferents establiments públics i privats com el Banc d’Aliments, l’Ajuntament de Barcelona i amb diferents associacions d’ajuda a les persones vulnerables (Fundació Pere Claver, Creu Roja, Assís Centre d’Acollida, entre altres) per aconseguir un canvi en aquesta situació.

En base a l’informació recollida, han pogut establir les principals línies d’actuació per un projecte pioner i que té com objectiu últim l’acceptació dels animals de les persones sense sostre en els albergs de tot Catalunya. Entre aquestes línies d’acció es troben la acceptació de donacions de menjar per animals de companyia en les recollides d’aliments i l’atenció veterinària gratuïta per les persones sense sostre i les que puguin acreditar greus problemes econòmics.

Esperem que aquesta iniciativa tingui bons fruits i des de Hope&Help els hi desitgem molta sort a aquesta fundació que lluita per defensar la unió d’aquestes persones i les seves mascotes.